Chân Nhân

Tuyển dụng

Tuyển dụng

 Với mục tiêu nhằm cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ tốt nhất với những thông tin chuyên ngành có độ tin cậy cao, đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất cho Khách hàng cùng với sứ mệnh hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc thực hiện công tác kế toán, quyết toán thuế. Từ đó, chúng tôi mong muốn tìm những nhân lực có khả năng và năng lực phù hợp cùng chúng tôi nỗ lực để trở thành một trong những Công ty cung cấp dịch vụ Đại lý thuế chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam nhằm tối ưu hóa việc thực hiện công tác kế toán.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ CHÂN NHÂN