Chân Nhân

Tin tức

Tin tức

  • Công văn quy định về việc Doanh nghiệp lập hóa đơn trước thời điểm bắt đầu sử dụng ghi trong Thông báo phát hành hóa đơn đã gửi Cơ quan thuế, cụ thể như sau:
    Đăng ngày: 20/Thg2/2017
    Công văn quy định về việc Doanh nghiệp lập hóa đơn trước thời điểm bắt đầu sử dụng ghi trong Thông báo phát hành hóa đơn đã gửi Cơ quan thuế, cụ thể như sau: