Tin tức

23/05/2016
Công văn quy định về việc Doanh nghiệp lập hóa đơn trước thời điểm bắt đầu sử dụng ghi trong Thông báo phát hành hóa đơn đã gửi Cơ quan thuế,...
23/05/2016
Về lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng khách hàng. Tại khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi,...
23/05/2016
Theo văn bản trả lời của Tổng Cục Thuế về vướng mắc liên quan đến điều kiện hạch toán và chính sách thuế TNCN đối với khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ...
11/05/2016
Ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khoá XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và ...
22/04/2016
Nhằm mục đích chia sẻ khó khăn với những người nộp thuế có ý thức, thái độ tuân thủ pháp luật thuế nhưng hiện tại đang gặp khó khăn về tài chính, cần có thời gian để thu xếp nguồn tiền...
    1 2 3 4 5