Dịch vụ tư vấn thuế

 Tư vấn hoạt động kế toán thuế cho Doanh nghiệp
·       • Tư vấn xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp mới thành lập.
• Tư vấn giúp doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về lập chứng từ, ghi sổ sách kế toán, tập hợp chi phí, lưu trữ sổ sách.
• Tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề rủi ro trong sổ sách và cách điều chỉnh cho phù hợp và đúng quy định pháp luật.
• Lập kế hoạch, kiểm soát, phân tích doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo quy định luật thuế.

 
Tư vấn lập báo cáo thuế GTGT
• Tư vấn và hoàn thiện hóa đơn bán ra, mua vào;
• Kê khai thuế GTGT hàng tháng;
• Nộp thuế GTGT hàng tháng;
• Làm thủ tục mua hoá đơn GTGT;
• Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. 
• Tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp
• Tư vấn, kiểm tra số liệu doanh thu chi hàng quý;
• Lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý;
• Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.


Tư vấn thuế Thu Nhập Cá Nhân
Thuế Thu nhập cá nhân là mối quan tâm hàng đầu của tất cả mọi người. Trong quá trình phát triển, thuế Thu nhập cá nhân ngày càng trở thành nguồn thu quan trọng đối với Ngân sách nhà nước. Hiểu và áp dụng đúng luật thuế TNCN là nhu cầu của tất cả các tổ chức, cá nhân.
     Dịch vụ tư vấn thuế TNCN
• Tư vấn luật thuế, chính sách thuế Thu nhập cá nhân cho các tổ chức, cá nhân.
• Tư vấn các khoản thu nhập được giảm trừ khi tính thuế Thu nhập cá nhân.
• Tư vấn chế độ miễn giảm thuế Thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.
• Lập hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân. 
     Lập hồ sơ hoàn thuế Thu nhập cá nhân.
 
 
Tư vấn trực tiếp
Công ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Chân Nhân
Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà TDK, 100 Đào Duy Anh, P.9. Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Hotline: 0934.127.157
Website: channhan.com.vn