Dịch vụ lập báo cáo tài chính

Lập các báo cáo tài chính vay, đấu thầu hoặc báo cáo khác theo số liệu sẵn có của doanh nghiệp.

Bao gồm những công việc chính sau:


• Tư vấn tổng thể về thuế, kế toán và các vấn đề xử phạt thuế khi làm sai để doạnh nghiệp nắm bắt.
• Rà soát, đối chiếu tờ khai thuế với chứng từ gốc và điều chỉnh ngay nếu có sai sót.
• Sắp xếp, phân loại, hoàn thiện chứng từ trước khi lập báo cáo tài chính.
• Tư vấn cho doanh nghiệp những vấn đề tồn đọng của doanh nghiệp trong năm qua và biện pháp khắc phục.
• Nhập chứng từ và thông báo cho doanh nghiệp kịp thời các vấn đề về quỹ tiền mặt, ngân hàng, hàng tồn kho, công nợ, chi phí các loại….
• Cân đối lãi lỗ và báo cáo cho doanh nghiệp.
• Chốt số liệu, lập báo cáo tài chính hoàn chỉnh.
• Xin dấu doanh nghiệp và đi nộp sau đó bàn giao bản gốc cho chủ doanh nghiệp ngay sau khi nộp.
• In sổ sách, chứng từ bàn giao đầy đủ cho doanh nghiệp.

Tư vấn trực tiếp
Công ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Chân Nhân
Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà TDK, 100 Đào Duy Anh, P.9. Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Hotline: 0934.127.157
Website: channhan.com.vn