Dịch vụ hoàn thiện sổ sách

• Tư vấn để doanh nghiệp điều chỉnh cho các năm sau.
• Điều chỉnh lại hệ thống số liệu, file mềm, sổ sách kế toán còn thiếu hoặc sai sót.
• In ấn và lưu trữ số liệu, sổ sách.
• Giải trình với Cơ quan Thuế, đơn vị kiểm toán, doanh nghiệp khi có yêu cầu.
• Tặng miễn phí dịch vụ rà soát sổ sách kế toán.

 

Tư vấn trực tiếp
Công ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Chân Nhân
Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà TDK, 100 Đào Duy Anh, P.9. Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Hotline: 0934.127.157
Website: channhan.com.vn