Điều kiện hạch toán chi phí mua Bảo hiểm nhân thọ

Ngày đăng: 23/05/2016

Theo văn bản trả lời của Tổng Cục Thuế về vướng mắc liên quan đến điều kiện hạch toán và chính sách thuế TNCN đối với khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ:

 

*** Về thuế TNDN: Nếu khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ nêu tại tiết b điểm 2.6 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

• Các hồ sơ trên bao gồm:
+ Hợp đồng lao động.
+ Thỏa ước lao động tập thể
+ Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn.
+ Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.
+ Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt nếu từ 20 triệu trở lên.
 

*** Về thuế TNCN: Khoản tiền mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Nếu doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam thì doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm đã mua hoặc đóng góp trước khi trả thu nhập cho người lao động.
 
 
 
Tư vấn trực tiếp
Công ty TNHH TƯ VẤN CHÂN NHÂN
Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà TDK, 100 Đào Duy Anh, P.9. Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Hotline: 0934.127.157
Website: channhan.com.vn