Chậm nộp thuế tính lãi 0.03% từ ngày 01/07/2016

Ngày đăng: 22/04/2016
Luật Quản lý thuế vừa được Quốc hội thông qua ngày 06/04/2016, đã quy định từ 01/07/2016 mức tiền phạt nộp chậm tiền thuế giảm xuống còn 0.03%/ngày.
 
• Từ 01/07/2016 mức tiền phạt nộp chậm tiền thuế giảm xuống còn 0.03%/ngày. Mức này tương đương 0,9%/tháng, thay vì 0,05%/ngày hiện các doanh nghiệp đang áp dụng.
 
• Luật này nêu rất cụ thể, người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của Cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của Cơ quan quản lý thuế, thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.
 
• So với mức lãi suất 0,05%/ngày, tương đương 1,5%/tháng hiện đang áp dụng theo khoản 4, điều 5, Luật số 71/2014/QH13 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, thì mức lãi suất vừa được thông qua có giảm hơn là 0.02%/ngày tương đương 0.6%/tháng.
 
• Tại khoản 3, điều 3 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế vừa được Quốc hội thông qua ngày 06/04/2016.
 
 
Tư vấn trực tiếp
Công ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Chân Nhân
Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà TDK, 100 Đào Duy Anh, P.9. Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Hotline: 0934.127.157
Website: channhan.com.vn